Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy z zakresu prawa autorskiego

Dotyczy kwestii zabezpieczania i naruszenia praw autorskich, czyli praw przysługujących autorowi danego dzieła. Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim wymaga często dokonywania ustaleń, zawartych w licznych rodzajach umów, a także podejmowania działań zmierzających do wymuszenia zaniechania naruszania praw autorskich, do złożenia oświadczenia o określonej treści, do zapłaty zadośćuczynienia.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • umowy licencyjne i sublicencyjne,
  • umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • umowy wydawnicze,
  • umowy o korzystanie z fotografii,
  • umowy o dzieło,
  • reprezentacja w sprawach o zaniechanie działania naruszającego prawo autorskie,
  • reprezentacja w sprawach o zadośćuczynienie za naruszenie prawa autorskiego,
  • reprezentowanie w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych,
  • sprawy o ochronę konkurencji,
  • leasing praw autorskich

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek