Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy wizowe i cudzoziemców

W tej kategorii spraw mieszczą się wszelkie zagadnienia związane z kwestiami pobytu cudzoziemców w Polsce – ich edukacją, otrzymaniem zezwolenia na pracę, obywatelstwem, małżeństwem, zakładaniem firmy w Polsce, otrzymaniem wizy, nabyciem nieruchomości itp.

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • wiza,
  • zezwolenie na pracę,
  • zawarcie małżeństwa w Polsce,
  • obywatelstwo,
  • edukacja w Polsce,

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek