Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Windykacja

Ta kategoria spraw obejmuje wszystkie czynności, które prowadzą do odzyskania należności od dłużnika, zarówno na etapie przedsądowym jak i na drodze postępowania sądowego. Windykacja dotyczy należności, wobec których minął termin płatności, czyli wierzytelności wymagalnych wraz z odsetkami i kosztami.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • wezwania do zapłaty,
  • należności pieniężne,
  • należności niepieniężne,
  • pozasądowe odzyskiwanie należności,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika,
  • zaliczka na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym,
  • koszty postępowania egzekucyjnego.

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek