Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego, która wiąże się z regulacją stosunków prawnych w rodzinie. Dotyczy m.in. kwestii rozwodów i separacji między małżonkami, obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci, rodziców, małżonków i innych osób. W tym zakresie mieszczą się także sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem. Prawo rodzinne obejmuje również zagadnienia związane z kwestiami majątkowymi. Należy do nich m.in. ustalenie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (np. poprzez spisanie intercyzy), podział majątku po rozwodzie czy rejestracja związku partnerskiego. W tym zakresie znajdują się także sprawy o adopcję, ustanowienie rodziny zastępczej lub opiekuna prawnego dla dziecka.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

 • rozwód,
 • separacja,
 • alimenty na dzieci,
 • alimenty na małżonków i rodziców,
 • władza rodzicielska,
 • podział majątku,
 • rozdzielność majątkowa, intercyza,
 • związek partnerski,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • adopcja, rodzina zastępcza, opiekun prawny,
 • sprawy dotyczące osób uzależnionych od alkoholu,
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądami

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek