Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy odszkodowawcze

Odszkodowania to świadczenia, które należą się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej mu szkody od osoby, która szkodę tę wyrządziła lub od podmiotu, który czy to z mocy prawa, czy też na podstawie stosownej umowy za tę osobę ponosi odpowiedzialność. W kategorii spraw odszkodowawczych mieszczą się także sprawy o zadośćuczynienie, czyli świadczenie rekompensujące powstałą w skutek zdarzenia krzywdę.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • odpowiedzialność odszkodowawcza,
  • renta,
  • zadośćuczynienie,
  • błąd w sztuce lekarskiej,
  • uszczerbek na zdrowiu,
  • wypadek przy pracy,
  • wypadki komunikacyjne
  • zgłoszenie szkody,
  • reprezentacja przed ubezpieczycielem,
  • reprezentacja przed sądem,

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek