Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Usługi notarialne

Usługi notarialne obejmują wszelkie czynności dokonywane przez notariuszy. Należą do nich przede wszystkim sporządzanie różnego rodzaju, umów, protokołów, testamentów, przechowywanie dokumentów, poświadczenie zgodności kserokopii dokumentów z oryginałem oraz własnoręczności podpisu.

 

W kategorii usług notarialnych mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • umowy przenoszące własność nieruchomości,
  • akty notarialne (testamenty, umowy spółki, fundacje i inne),
  • akty poświadczenia dziedziczenia
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków
  • przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek