Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Komornicy sądowi

Kategoria ta obejmuje postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych. Postępowanie to wiąże się z ponoszeniem kosztów także przez wierzyciela, który jest zobowiązany do wpłacania zaliczek na poczet wydatków komornika. Koszty te są odzyskiwane od dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego, jednak w sytuacji, kiedy wierzyciel chce prowadzić egzekucję np. z nieruchomości, zmuszony jest ponieść koszty zaliczek, koszty opisu i oszacowania nieruchomości i inne. Komornik sporządza także spis inwentarza w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • zaliczki na wydatki,
  • wadium,
  • suma oszacowania
  • zaliczka na poszukiwanie majątku,
  • spis inwentarza

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek