Prawnik raty

Masz pytania? Zadzwoń: 22 185 55 14
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy cywilne

Zawierają regulacje dotyczące m.in. umów sprzedaży, najmu, pożyczki, darowizny, dożywocia, odpowiedzialności za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę. Prawo cywilne wiąże się również z zagadnieniem dotyczącymi prawa rzeczowego, nabycia i zbycia prawa własności , zasiedzenia, służebności, a także często spotykanym w praktyce aspekcie współwłasności i jej zniesienia. Ważnymi elementem regulacji prawa cywilnego jest ochrona dóbr osobistych, takich jak godność, czy dobre imię.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

 • wezwania do zapłaty,
 • umowy-na przykład sprzedaż, najem, dzierżawa, pożyczka, kredyt, darowizna, dożywocie i inne - opiniowanie umów oraz sporządzanie ich projektów,
 • odwołanie darowizny,
 • spółka cywilna,
 • poręczenia,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
 • cesje wierzytelności,
 • własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie,
 • gwarancja i rękojmia,
 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • współwłasność, zniesienie współwłasności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona prawa własności i posiadania,
 • ochrona konsumenta,
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądami

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek