Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy cywilne

Zawierają regulacje dotyczące m.in. umów sprzedaży, najmu, pożyczki, darowizny, dożywocia, odpowiedzialności za wyrządzoną czynem niedozwolonym szkodę. Prawo cywilne wiąże się również z zagadnieniem dotyczącymi prawa rzeczowego, nabycia i zbycia prawa własności , zasiedzenia, służebności, a także często spotykanym w praktyce aspekcie współwłasności i jej zniesienia. Ważnymi elementem regulacji prawa cywilnego jest ochrona dóbr osobistych, takich jak godność, czy dobre imię.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

 • wezwania do zapłaty,
 • umowy-na przykład sprzedaż, najem, dzierżawa, pożyczka, kredyt, darowizna, dożywocie i inne - opiniowanie umów oraz sporządzanie ich projektów,
 • odwołanie darowizny,
 • spółka cywilna,
 • poręczenia,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynienia,
 • cesje wierzytelności,
 • własność i posiadanie – prawo sąsiedzkie,
 • gwarancja i rękojmia,
 • zasiedzenie,
 • służebność,
 • współwłasność, zniesienie współwłasności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona prawa własności i posiadania,
 • ochrona konsumenta,
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądami

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek