Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy karne o przestępstwa i wykroczenia

Ta szeroka kategoria spraw obejmuje pomoc w sprawach o przestępstwa jak i o wykroczenia. Pomoc ta może być świadczona zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem, a także na etapie wykonania orzeczonej już prawomocnie kary (np. złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności). Osobne grupy specjalistów z zakresu prawa karnego stanowią prawnicy specjalizujący się w prawie karnym w UE oraz poza UE. Pomoc prawna świadczona w tym postępowaniu obejmuje również reprezentację osób pokrzywdzonych, zgłaszanie w ich imieniu określonych wniosków, w tym wniosku o naprawienie szkody, o wymierzenie kary.

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

  • obrona podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego i oskarżonych na etapie postępowania sądowego,
  • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym,
  • składanie wniosków na etapie postępowania wykonawczego ( o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odroczenie wykonania kary i inne),
  • reprezentacja pokrzywdzonych,
  • sporządzanie i wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia.

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek