Prawnik raty

Masz pytania? Napisz: biuro@lexraty.pl
Strefa Kancelarii kliknij, aby rozwinąć

Sprawy administracyjne

Ta kategoria spraw obejmuje sprawy potocznie zwane „urzędowymi”, związane z obywatelstwem, podatkami i opłatami lokalnymi, zamówieniami publicznymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami, dotacjami i dopłatami. W obrębie tego prawa wyróżnić można ponadto prawo rolne oraz prawo budowlane.

 

W tej problematyce mieszczą się w szczególności następujące zagadnienia:

 • obywatelstwo,
 • ewidencja ludności,
 • USC, sprawy obywatelskie,
 • prawo budowlane,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • podatki i opłaty lokalne,
 • oświata i szkolnictwo,
 • rolnictwo,
 • zamówienie publiczne,
 • ochrona środowiska, gospodarka odpadami,
 • dotacje, dopłaty,
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej i innymi

Oblicz wysokość raty

Wysokość miesięcznej raty: 0.00 PLN

Złóż wniosek